Global IT Solutions
GITS Linux Solutions
Linux EducationGITS CONTACTS
company infocertification
GITS SolutionsGITS Services
partners


Линукс Сертифициране


Курсовете които провеждаме съдържат материал който трябва да знаете за да завършите вашето сертифициране. Таблицата по долу показва кои курсове трябва да преминете за да се подготвите за сертифициране.

Сертификат Linux курс Заб.
_ GL120 GL250 GL275 GL314 LPI101 LPI102 LPI201 LPI202 _
RHCT ™ (Red Hat Certified Technician) X X - Optional - - - - Заб. 1
RHCE ™ (Red Hat Certified Engineer) X X X Optional - - - - Заб. 1
CLP (Novell ® Certified Linux Professional) X X X Optional - - - - -
CLE (Novell ® Certified Linux Engineer) X X X Optional - - - - Заб. 2
LPI Level 1 (Linux Professional Institute) - - - - X X - - -
LPI Level 2 (Linux Professional Institute) - - - - - - X X -
Linux+ (Comptia) X X - - - - - - -

• Забележка 1:
Red Hat RHCT and RHCE сертифицирането включва главно практическа задачи включващи откриване и коригиране на грешки и проблеми при системното администриране. Ако нямате опит при отстраняване на разнообразни проблеми трябва да преминете и GL314 "Linux Troubleshooting"

• Забележка 2:
eDirectory ® и Novell Nterprise ™ Linux services не се разискват в тези курсове.За успешна сертификация трябва да посетите курсов на Novell покриващ тази тема.
Линукс обучение | ИТ Консултации |Интегриране на софтуер|Сертифициране|Контакти