Global IT Solutions
GITS Компютърни услуги
Linux EducationGITS CONTACTS
company infocertification
GITS SolutionsGITS Services
partners


Компютърни услуги


Одит на компютърната сигурност

Неправомерният достъп до частни мрежи при малки и средни организации е един от най-често срещаните и сериозни проблеми касаещи сигурността на информацията в информационната система. Подобряването на компютърната сигурност е задължително условие за успешен бизнес.
Екипа на GITS ще Ви помогне да направите проверка на текущата сигурност и решение за подобряване на компютърната сигурност.

Одит на компютърната производителност

Световната статистика показва че 90% от компаниите използват едва 20% от наличните компютърни ресурси.
Екипа на GITS може да Ви предложи съвременни технологии и решения за оптимизация работата на вашите компютри.

Подбор на ИТ персонал

При нарастването броя на компютрите във всяка компания се налага и наемането на ИТ персонал които да поддържа компютърната техника и мрежа ако има такава. Подбора на ИТ персонал е доста трудна задача.
Екипа на GITS може да Ви съдейства за преценка нивото на техническата подготовка на кандидата.

Архитектура на компютърната мрежа

Работоспособността на вашата компютърна мрежа пряко зависи от нейната архитектура. Всяка компания има различни нужди и компютърната архитектура за всякa от тях е различна.
Екипа на GITS базирайки се на опита си ще Ви предложи оптимална архитектура която да позволява добра производителност и възможност за бъдещо разширение.

Консултации при избор на софтуер, хардуер, интернет доставчик

Какъв модел да бъде новия ми компютър? Кой е най-подходящия интернет доставчик? Какъв UPS е подходящ за вашето компютърно оборудване?
Екипа на GITS има отговорите.
Линукс обучение | ИТ Консултации |Интегриране на софтуер|Сертифициране|Контакти