Global IT Solutions
GITS Linux Solutions
Linux EducationGITS CONTACTS
company infocertification
GITS SolutionsGITS Services
partners


Компютърни решения


Решение за повишаване на сигурността- IDS (Intrusion detection system)


Повечето компании разполагат със защитни стени (Firewall) и това осигурява стандартна компютърна сигурност. Когато имате нужда от допълнителна сигурност вие имате нужда от интелигентна технология ,която открива различните типове атаки и да прилага съответните действия за предотвъртяване на не позволен достъп до данните.


Решениe за подобряване на комютърната наличност и работоспособност - Клъстер (Cluster)

Използването на клъстер/и повишава производителността и наличността на вашите комютърни ресурси. Непрекъснатата работа и достъп до вашите данни 24/7 позволява на вашия бизнес да расте.
Линукс обучение | ИТ Консултации |Интегриране на софтуер|Сертифициране|Контакти